Auckland Teal

Auckland taling (Niet-vliegende)

Auckland Teal (Anas aucklandica)

De Auckland Teal (Anas aucklandica) is een dabbling duck uit de familie van de water birds that includes ducks, geese, and swans (Anatidae).

Naamgeving

Nederlandse naam:
Auckland taling (Niet-vliegende)
Engelse naam:
Auckland Teal (Flightless)
Duitse naam:
Aucklandente
Franse naam:
Sarcelle brune
Wetenschappelijke naam:
Anas aucklandica

Taxonomische indeling

Orde:
Anseriformes
Familie:
Anatidae
Onderfamilie:
Anatinae
Geslacht:
Anas

Beschrijving

Uiterlijke kenmerken:

The Auckland teal is smaller and rarer than the Brown teal of the main islands of New Zealand, a species with which it was once considered conspecific.The plumage is all over brown with a hint of green on the neck and a conspicuous white eyering. The female is slightly darker than the male. The wings are very small and the species has, like the related Campbell teal, lost the power of flight.

Male:
Uniform dark brown face, fine white ring around eye; body dark brown with pale edges to feathers, breast chestnut; bill bluish black, legs and feet slate grey; breeding male ducks glossy green hats of plumage on the head with distinctive distinguished-looking narrow white collars, white patches on flanks.

Female:
Uniform dark brown face, fine white ring around eye; body dark brown with pale edges to feathers, bill bluish black, legs and feet slate grey.
Range

Maten en Gewicht

De man (woerd) van de Auckland Teal heeft een lichaamslengte van ongeveer centimeters. De vrouw (pop) heeft een lichaamslengte van ongeveer centimeters.
Gewicht man:
Het mannetje weegt ongeveer 530 gram. Het vrouwtje weegt ongeveer 420 gram.
Het gewicht is notoir variabel en kan alleen als indicatie worden gebruikt!
Notitie:

Dabbling Ducks are generally hardy, easy to maintain and easy to breed. Shelter may be required by some of the smaller species in winter. They should be provided with cover (including marginal pond cover) and loafing areas as well as water. A pen which is 50% water is suggested. The water may be shallow (i.e. no more than two feet deep is required), and muddy areas for dabbling in are also appreciated. These ducks are generally good in mixed collections, although the smaller and quieter species may be bullied. Territorial disputes between ducks of the same species may be avoided by keeping only one pair of each species in an enclosure, unless the area is very large. For a single pair of ducks a pen are of 50 to 100 square metres, depending on the size of duck, should be provided.

A diet based on wheat and pellets is suggested, with maintenance pellets changed to breeders pellets for the breeding season. Bread and greenfood are also appreciated. Grit should always be available, with soluble grit (e.g. oystershell grit) as a calcium source when breeding.

Most species are ground nesters and both close ground cover and ground level nest boxes should be provided. Hand-rearing is generally preferred, as these ducks are generally poor parents in captive conditions, particularly in enclosures shared with other waterfowl. These ducks are prone to hybridization, particularly with closely related species, which should be kept apart from one another.

No species-specific information available.

 

Breeding:
Het vrouwtje Auckland Teal legt doorgaans zo'n 3-4 cream to light tan eieren het broeden duurt 30 dagen.

Kunstmatig broeden:

De ideale relatieve luchtvochtigheid voor het uitbroeden van de meeste watervogeleieren is 55% voor grondbroeders en 40% bij holenbroeders. De temperatuur is meestal 37,4° C. Stel ventilatie in zoals aanbevolen door de fabrikant van de broedmachine. Eieren moeten minimaal 4 keer per dag automatisch of met de hand worden gedraaid. Naarmate de vrucht zich ontwikkelt, verliest het ei water en wordt de luchtzak groter. Bij normale ontwikkeling van een ei met een incubatietijd van 30 dagen neemt de luchtzak ongeveer een derde van het ei in beslag, dit bij drie dagen voor uitkomst. Reinheid is van vitaal belang en idealiter moet de luchtvochtigheid worden verhoogd tot 65% nadat de eerste tekenen van uitkomst zichtbaar worden.


Ringdagen:
Aanbevolen passende ringmaat voor de Auckland Teal is 9 mm.
De gesloten pootring kan alleen aangebracht worden bij een jonge dabbling duck van ongeveer 10-11 dagen oud.

It doesn't matter what leg that you band, but it's good to have a consistent system.
Suggested: Left leg = Female, Right leg = Male
Opfokvoeder:
Lundi Micro Regular
Lundi Micro Regular
Lundi Micro Regular

Floatable special rearing feed for all types of aquatic ornamental fowl - especially for the cultivation of trees as well as greening ducks.

This well-balanced complete feed with 20% protein content convinces above all by its good compatibility and forms the basis for visibly healthy growth from day one.

Made exclusively from wholesome and selected raw materials, Lundi Micro Regular is also ideally suited for the year-round feeding of waterfowl.

Onderhoudsvoeder:
Lundi Regular
Lundi Regular
Lundi Regular
Lundi Regular
Lundi Regular

Lundi Regular with a protein content of 20%, valuable Spirulina and high-quality by-products is optimally balanced in its composition maintenance food for water ornamental fowl of all kinds. Especially green teal and Whistling ducks that are not dependent on a very high protein content, are well supplied.

Lundi Regular contains all the minerals and vitamins in full form that are important for the animals. Therefore also suitable as breeding food.

Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium

Floating full food for all sea ducks, green ducks, eider ducks and geese, especially in the moulting and breeding phase ideally suited. Packed with wholesome raw materials, natural vitamins and trace elements, this performance food with a protein content of 30% forms the basis for lifelong vitality.

Wetgeving:
CITES bijlage A
Toepassing:

Deze soorten dienen altijd vergezeld te gaan van een CITES-document. Hierop staat o.a. de geboortedatum, de soortnaam, het geslacht en andere informatie zoals het ringnummer en de diameter van de ring die relevant zijn om het dier te identificeren. Dit internationale paspoort moet altijd bij het dier blijven, waar het ook heengaat.Houders van CITES A soorten dienen een register(boekhouding) bij te houden waarin men o.a. noteert het nummer van het CITES-document, soortnaam, de datum van aankoop en eventuele latere verkoop, verkregen jonge dieren en de datum van overlijden. Een voorbeeld van dit register is te downloaden via www.cites.org.Bij het verkrijgen van nakweek uit CITES A vogels dienen deze geringd te worden met een erkende, geregistreerde ring met een vaststaande diameter. Zolang de nakweek vogels in uw bezit blijven, op het adres dat gelijk is aan dat waar de oudervogels zich bevinden, is een CITES-document voor hen nog niet noodzakelijk.Zodra u de nakweek wilt overdoen aan een andere eigenaar dient u voor de vogels een CITES document aan te vragen. Dit gaat op basis van de CITES documenten van de beide oudervogels. Als de CITES-documenten in uw bezit zijn mag de nakweek uw adres verlaten, NIET eerder! In uw registratie noteert u dan waar de betrokken dieren heengaan.

Foto's van de Auckland Teal

Video's van de Auckland Teal