Avicultuur

Gezondheidszorg bij vogels

Gezondheidszorg bij vogels
Om optimaal van onze dieren te kunnen genieten is het van groot belang dat ze gezond zijn en blijven!

Zwanen

Zwarthalszwaan (Cygnus melancoryphus)
Wereldwijd zijn er 7 soorten zwanen waarvan de knobbelzwaan (Cygnus olor) en de zwarte zwaan (Cygnus atrata) het meeste worden gehouden. De andere zwanensoorten zijn vaak gevoeliger en alleen geschikt voor ervaren aviculturisten. 

Ganzen

kelpgans (Chloephaga hybrida)
Wereldwijd zijn er ongeveer 50 soorten ganzen. Deze soorten kunnen worden ingedeeld in ganzen van het zuidelijk halfrond (o.a. Nijlgans, Alopochen aegyptiacus en Magehaengans Chloephaga picta) en ganzen van het noordelijk halfrond (o.a. de inheemse soorten).

Eenden

Mandarijneend (Aix galericulata)
Wereldwijd zijn er een kleine 100 soorten eenden. Het merendeel van deze soorten, waaronder bijvoorbeeld de Mandarijneend (Aix galericulata) worden in de avicultuur gehouden.