Falcated duck

Sikkeleend

Falcated duck (Mareca falcata)

De Falcated duck (Mareca falcata) is een dabbling duck uit de familie van de water birds that includes ducks, geese, and swans (Anatidae).

Naamgeving

Nederlandse naam:
Sikkeleend
Engelse naam:
Falcated Duck
Duitse naam:
Sichelente
Franse naam:
Canard à faucilles
Wetenschappelijke naam:
Mareca falcata

Taxonomische indeling

Orde:
Anseriformes
Familie:
Anatidae
Onderfamilie:
Anatinae
Geslacht:
Mareca

Beschrijving

Uiterlijke kenmerken:

Male:
Has purple-chestnut head with green and bronze iridescence, white throat and fore neck crossed by green collar, grey body with profuse black crescents on breast, grey and black sickle-shaped secondaries covering black and yellow-buff stern, and pale grey forewing. buff and black undertail coverts, and elongated, arched tertails. Eclipse male is like the female, but darker on the back and head.

Female:
Grey forewing, and green-and-black speculum. Females are dark brown. Its long grey bill is an aid to identification. 
In flight both sexes show a pale grey underwing. The blackish speculum is bordered with a white bar on its inner edge. 

Juveniles:
Are buffer than the female and have short tertails.

Maten en Gewicht

Lengte man:
De man (woerd) van de Falcated duck heeft een lichaamslengte van ongeveer 46-53 centimeters. De vrouw (pop) heeft een lichaamslengte van ongeveer 46-53 centimeters.
Gewicht man:
Het mannetje weegt ongeveer 420-760 gram. Het vrouwtje weegt ongeveer 420-760 gram.
Het gewicht is notoir variabel en kan alleen als indicatie worden gebruikt!
Notitie:

Nest is built in ground, near water, under cover of tall, dense vegetation. Nest typically made of grasses and forbs and lined with down.

Breeding:
Het vrouwtje Falcated duck legt doorgaans zo'n 6-10 cream-white eieren het broeden duurt 25-26 dagen.

Kunstmatig broeden:

De ideale relatieve luchtvochtigheid voor het uitbroeden van de meeste watervogeleieren is 55% voor grondbroeders en 40% bij holenbroeders. De temperatuur is meestal 37,4° C. Stel ventilatie in zoals aanbevolen door de fabrikant van de broedmachine. Eieren moeten minimaal 4 keer per dag automatisch of met de hand worden gedraaid. Naarmate de vrucht zich ontwikkelt, verliest het ei water en wordt de luchtzak groter. Bij normale ontwikkeling van een ei met een incubatietijd van 25-26 dagen neemt de luchtzak ongeveer een derde van het ei in beslag, dit bij drie dagen voor uitkomst. Reinheid is van vitaal belang en idealiter moet de luchtvochtigheid worden verhoogd tot 65% nadat de eerste tekenen van uitkomst zichtbaar worden.


Ringdagen:
Aanbevolen passende ringmaat voor de Falcated duck is 10 mm.
De gesloten pootring kan alleen aangebracht worden bij een jonge dabbling duck van ongeveer 12 dagen oud.

It doesn't matter what leg that you band, but it's good to have a consistent system.
Suggested: Left leg = Female, Right leg = Male
Onderhoudsvoeder:
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium

Floating full food for all sea ducks, green ducks, eider ducks and geese, especially in the moulting and breeding phase ideally suited. Packed with wholesome raw materials, natural vitamins and trace elements, this performance food with a protein content of 30% forms the basis for lifelong vitality.

Toepassing:

Het is niet verboden om deze vogels te houden die van nature in Nederland voorkomen, op voorwaarde dat deze vogels in gevangenschap zijn geboren; nakweek dus. Deze vogels zijn voorzien van een gesloten pootring. Het is wel verboden om deze vogels te houden die in het wild gevangen zijn. Alleen bepaalde instanties, zoals vogelasiels en vogelhospitalen, zijn bevoegd om jonge en gewonde wilde vogels te houden. Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden zoals:het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet); het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);en het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

Foto's van de Falcated duck