Harlekijneend

Harlekijneend

Harlekijneend (Histrionicus histrionicus)

De Harlekijneend (Histrionicus histrionicus) is een zee-eend uit de familie van de Eendachtigen (Anatidae).

Naamgeving

Nederlandse naam:
Harlekijneend
Engelse naam:
Harlequin Duck
Duitse naam:
Kragenente
Franse naam:
Canard arlequin
Wetenschappelijke naam:
Histrionicus histrionicus

Taxonomische indeling

Orde:
Anseriformes
Familie:
Anatidae
Onderfamilie:
Merginae
Geslacht:
Histrionicus

Beschrijving

Uiterlijke kenmerken:

Harlekijnen zijn middelgrote zee-eenden met een hoog voorhoofd, een korte hals, een vrij smalle en korte snavel en een puntige staart.

Man:
Het mannetje in broedkleed heeft voornamelijk roodbruin, blauwgrijze en zwarte kleuren. Zijn snavel is blauwgrijs met een bleker uiteinde en een hoornkleurige nagel, Zijn kin, keel en hals hebben een zwarte tint. Zijn buik is donker bruingrijs en zijn stuit en staart zijn zwart. De bovenvleugels zijn grijs-zwart en zijn vleugelspiegel heeft een metaalblauw glans. Zijn poten en voeten hebben een groengrijze tint. In eclipskleed Het eclipskleed, of kortweg eclips, is te beschouwen als een kort gedragen winterkleed. Gedurende de rest van het jaar, inclusief de hele winter, dragen ze het zomerkleed. Het eclipskleed is het onopvallende verenkleed van ganzen en eenden als ze in de rui zijn na het broedseizoen. Door de gelijktijdige rui van de slagpennen kunnen ze dan korte tijd niet vliegen. Een camouflerend verenkleed is dan zeer welkom. In deze periode lijken de mannetjeseenden, die de rest van het jaar erg opvallen, op de vrouwtjes. (juni-oktober) ziet hij er doffer uit en lijkt hij veel op het vrouwtje maar kenmerkt zich door een vaag zichtbaar roodbruin deel en wat lichte strepen.

Vrouw:
Het vrouwtje is donkerbruin met een vale, grijs gevlekte buik en heeft een opvallende witte vlek bij het oor, boven de teugel en een grotere vlek tussen de snavel en de oorstreek. Ze heeft bruine ogen. Haar leigrauwe snavel is iets donkerder dan die van de woerd en heeft een bleek uiteinde en een bleke nagel. De witte gezichtsvlekken verschillen wel tussen vrouwen. De bovenvleugels van het vrouwtje zijn donker grijsbruin tot bruin en haar vleugelspiegel heeft een purperen schijn. Haar poten en voeten zijn grijsgroen tot grijsblauw.

Juveniele:
Juveniele vogels lijken op het vrouwtje, maar zijn doffer en bruiner.

Maten en Gewicht

Lengte man:
De man (woerd) van de Harlekijneend heeft een lichaamslengte van ongeveer 38-50 centimeters. De vrouw (pop) heeft een lichaamslengte van ongeveer 38-50 centimeters.
Gewicht man:
Het mannetje weegt ongeveer 675 gram. Het vrouwtje weegt ongeveer 535 gram.
Het gewicht is notoir variabel en kan alleen als indicatie worden gebruikt!
Notitie:

Harlekijneenden werden niet vaak gehouden of gefokt, maar ze zijn de laatste jaren talrijker geworden in watervogel collecties. Harlekijnen zijn zeer levendige eenden. De eenden zijn veelal te vinden op of rond het water. Het heeft de voorkeur om meerdere kleine vijvers te hebben dan één grote vijver. Plaats groepjes grote keien rondom de vijvers nabij de vijverrand zodat de eenden prima rustplaatsen hebben nabij het water. Een beluchting van de vijver met enkele bruisstenen houdt niet alleen het water zuurstofrijk en schoon, de harlekijnen genieten zichtbaar van beweging in het water. Een waterloop of watercirculatie (middel een pomp) geniet zelfs de voorkeur. Houdt de nabije omgeving rondom de vijvers open. Beplanting als buxus, grassen of lage coniferen in de nabijheid van het water kan volstaan. Echter is het belangrijk dat wind de ruimte heeft.

Zee-eenden worden bij voorkeur gehouden op een groot gebied met schoon, koud en diep water, waarvan er tenminste enkele (bij voorkeur de helft van het gebied) meer dan 60 cm en bij voorkeur meer dan 1 meter diep moeten zijn. Net als bij andere duikeenden, bevinden de meeste soorten zich relatief onhandig op het land en moeten vijvers ondiepe hellende oevers hebben. Enige bedekking langs de vijverranden wordt over het algemeen op prijs gesteld. Broedplaatsen die de voorkeur hebben, variëren sterk binnen deze groep, van nestelen in de volle grond tot dichte vegetatie en boomgaten.

Deze eenden hebben over het algemeen een eiwitrijker dieet nodig dan de meeste soorten watervogels en er zijn nu eiwitrijke gepelleteerde diëten beschikbaar die speciaal zijn ontworpen voor zee-eenden, hoewel suppletie met vis nog steeds belangrijk kan zijn. Hanteer een eiwitrijke startkorrel als voeding en meelworm in de eerste vijf weken. Daarop volgend dient de eiwitrijke voeding afgebouwd te worden. Dit ter voorkoming van een te snelle groei van de jonge Harlekijneenden waardoor mogelijk draaivleugels of hangvleugels Het is belangrijk dat kuikens de juiste eiwitrijke voeding krijgen! Bij een te laag eiwitrijke voeding kan een jonge watervogel achter blijven in groei en zal zich niet goed kunnen ontwikkelen. Bij een te eiwitrijke voeding, groeien jonge watervogels te snel. De vleugels zijn dan te zwaar voor de spieren die op dat moment aanwezig zijn bij de jonge vogels. Het buitenste vleugellid zal naar beneden zakken en soms naar buiten draaien, zodat de vleugel haaks ten opzichte van het lijf komt te hangen. Als een kuiken een draai of hangvleugel heeft, dient direct overgegaan te worden op een eiwitarmer dieet. De vleugel kan met tape op zijn plaats worden geplakt. De tape dient ten minste enkele dagen te blijven zitten. Indien de vleugel hard groeit, zodat de tape niet meer mooi recht zit, kan de tape het beste vervangen worden. Wanneer de tape definitief verwijderd is, dient de verzorger te blijven controleren of de vleugel echt goed zit. Gaat de vleugel weer terug in de verkeerde positie zitten, dient de verzorger de vleugel meteen weer terug op de goede plaats te plakken. Soms is het noodzakelijk dat de tape wel drie weken blijft zitten, voordat het probleem verholpen is. Als de vogels op jonge leeftijd op de juiste manier worden behandeld, is het probleem meestal te verhelpen. Is de vleugel bij de dieren die de volwassen grootte hebben bereikt, nog steeds niet op de plaats, dan zal een behandeling moeilijk worden. kunnen ontstaan. Directe toegang tot water om te zwemmen is belangrijk voor jonge Harlekijneenden.

Breeding:
Het vrouwtje Harlekijneend legt doorgaans zo'n 3-8 romig tot licht geelachtig bruin eieren het broeden duurt 28-32 dagen.

Kunstmatig broeden:

De ideale relatieve luchtvochtigheid voor het uitbroeden van de meeste watervogeleieren is 55% voor grondbroeders en 40% bij holenbroeders. De temperatuur is meestal 37,4° C. Stel ventilatie in zoals aanbevolen door de fabrikant van de broedmachine. Eieren moeten minimaal 4 keer per dag automatisch of met de hand worden gedraaid. Naarmate de vrucht zich ontwikkelt, verliest het ei water en wordt de luchtzak groter. Bij normale ontwikkeling van een ei met een incubatietijd van 28-32 dagen neemt de luchtzak ongeveer een derde van het ei in beslag, dit bij drie dagen voor uitkomst. Reinheid is van vitaal belang en idealiter moet de luchtvochtigheid worden verhoogd tot 65% nadat de eerste tekenen van uitkomst zichtbaar worden.


Ringdagen:
Aanbevolen passende ringmaat voor de Harlekijneend is 9 mm.
De gesloten pootring kan alleen aangebracht worden bij een jonge zee-eend van ongeveer 12 dagen oud.

It doesn't matter what leg that you band, but it's good to have a consistent system.
Suggested: Left leg = Female, Right leg = Male
Opfokvoeder:
Lundi Micro 45
Lundi Micro 45
Lundi Micro 45
Lundi Micro 45

Het beste, drijvende speciale fokvoeder van Lundi. Deze ideaal gebalanceerde complete voeding met een eiwitgehalte van 42% is de perfecte basis voor het succesvol fokken van eenden en limikoles. De eenden groeien goed en hebben na een korte tijd hun perfecte jeugdige verenkleed. Dit uitgebalanceerde complete diervoeder met een eiwitgehalte van 42% overtuigt vooral door de goede compatibiliteit en vormt vanaf dag één de basis voor zichtbaar gezonde groei. Uitsluitend gemaakt van gezonde en geselecteerde grondstoffen.

Lundi Micro Regular
Lundi Micro Regular
Lundi Micro Regular

Drijfbaar speciaal opfokvoer voor alle waadvogels en siervissoorten en speciaal voor de teelt van boomeenden en grondeleenden.

Dit uitgebalanceerde complete diervoeder met 20% eiwitgehalte overtuigt vooral door de goede compatibiliteit en vormt vanaf dag één de basis voor zichtbaar gezonde groei. Uitsluitend gemaakt van gezonde en geselecteerde grondstoffen. Lundi Micro Regular is uitermate geschikt voor het jaarrond voeren van waadvogels zoals kluten en steltlopers.

Onderhoudsvoeder:
Lundi Exquisit
Lundi Exquisit
Lundi Exquisit
Lundi Exquisit
Lundi Exquisit
Lundi Exquisit
Lundi Exquisit

Geëxtrudeerde drijvend speciaalvoeder voor zeevogels met de hoogste voedingsbehoeften. Dit voeder bevat oa. echt zeezout en Spirulina-algen voor een gezonde en onontbeerlijke voeding zoals in de natuur.

Lundi Ibis See-Ente special
Lundi Ibis See-Ente special
Lundi Ibis See-Ente special
Lundi Ibis See-Ente special

Geëxtrudeerde drijvende korrels, speciaal voor vogels waarvan de specifieke voedingsbehoeften voornamelijk gericht is op vis zoals de Ibissen, lepelaars, ooievaars, enz. Dit voeder bevat oa. echt zeezout en Spirulina-algen voor een gezonde en onontbeerlijke voeding zoals in de natuur.

Wetgeving:
Europese soort
Toepassing:

Het is niet verboden om deze vogels te houden die van nature in Nederland voorkomen, op voorwaarde dat deze vogels in gevangenschap zijn geboren; nakweek dus. Deze vogels zijn voorzien van een gesloten pootring. Het is wel verboden om deze vogels te houden die in het wild gevangen zijn. Alleen bepaalde instanties, zoals vogelasiels en vogelhospitalen, zijn bevoegd om jonge en gewonde wilde vogels te houden. Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden zoals:het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet); het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);en het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

Foto's van de Harlekijneend

Video's van de Harlekijneend