Populatie kraanvogels in Nederland sterk gegroeid

Populatie kraanvogels in Nederland sterk gegroeid
Datum:
Bron:
Kraanvogels Nederland
Categorie:
Nieuws

In totaal hadden ongeveer 25-26 paren een nest met eieren en daarvan kregen 12 paren kuikens. Van de 20 getelde kuikens vlogen er uiteindelijk 7 uit. In verhouding tot het aantal broedparen is dat een teleurstellend eindresultaat. De verklaring zit in twee factoren. Door de droogte werd het voedsel schaars en werden nest- en slaapplaatsen bereikbaar voor predatoren. Daarnaast kostte de recreatiedruk twee kuikens het leven.

Negen paren erbij in Noord-Nederland

In de noordelijke provincies groeide de populatie met negen paren. In het Dwingelderveld kwamen er twee paren bij en zaten zes paren, waarvan er vijf broedden (info J. Kleine, R. Popken). Het Fochteloërveen blijft cruciaal voor de populatie, als broedplaats (een derde van alle broedparen in Nederland) en pleisterplaats. Daar waren in 2018 acht broedparen. 

In Friesland zat voor het eerst een paar op de Dellebuursterheide. 
 
In Drenthe werden paren vastgesteld, in de Holmerts Amen (1) (info P. Arends) en in het Bargerveen (3). In het Bargerveen hebben waarschijnlijk één of twee paren gebroed, op basis van de beschreven nestindicatieve waarnemingen van de kraanvogelwachters (info G. Bril en E. Bloeming). Het Bargerveen heeft lang moeten wachten op kraanvogels, waarschijnlijk omdat het te versnipperd is met wandel- en fietspaden. Kraanvogels geven de voorkeur aan grote gebieden met voldoende rust. Dit blijkt ook uit de nieuwe vestigingen van broedparen in het zuiden van het land.   

Voor het eerst nesten in Noord-Brabant en Limburg 

In Noord-Brabant en Limburg is voor het eerst gebroed. Het aantal paren in het zuiden groeide met één paar naar drie. Na jarenlange omzwervingen van paren in Noord-Brabant en Limburg is er nu sprake van een definitieve vestiging in twee grote hoogveengebieden. 
 
Zowel in de Groote Peel als de Mariapeel broedde één paar; daarnaast zat in de Mariapeel nog een tweede paar dat niet broedde. Door de droogte was het nest in de Mariapeel in juli goed bereikbaar.
 
Lees het volledige artikel hier.

Deel dit artikel: