Wetgeving

Optionele Bijlage X " title="Optionele Bijlage X " />

Optionele Bijlage X

De Optionele Bijlage X van Nederland bevat een lijst van inheemse vogelsoorten waarvoor extra bescherming gewenst is. Het houden, verhandelen en vervoeren van deze vogels in gevangenschap is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden en met de juiste vergunningen. Het doel van de lijst is om deze soorten extra bescherming te bieden en hun voortbestaan in het wild te waarborgen.

CITES B-Lijst " title="CITES B-Lijst " />

CITES B-Lijst

De CITES B-lijst reguleert de handel in vogels die niet per se met uitsterven worden bedreigd, maar waarvoor wel regulering nodig is om overexploitatie en illegale handel te voorkomen. Vergunningen voor fokprogramma's en transport tussen landen zijn toegestaan onder strikte voorwaarden. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat deze vogels op een verantwoorde manier worden gehouden en dat hun handel niet bijdraagt aan verdere bedreiging van deze soorten.

CITES A-Lijst " title="CITES A-Lijst " />

CITES A-Lijst

De CITES A-lijst is een lijst van bedreigde diersoorten die internationaal worden beschermd. Deze lijst omvat ook veel vogelsoorten die in gevangenschap worden gehouden om de soort te behouden. Vogels die op de CITES A-lijst staan, mogen alleen onder strikte voorwaarden worden gehouden voor specifieke doeleinden, zoals conservatie of wetenschappelijk onderzoek.

Wetgeving en CITES " title="Wetgeving en CITES " />

Wetgeving en CITES

De handel in en het bezit van beschermde dieren en planten of producten die van beschermde dieren of planten zijn gemaakt, is aan strikte regels gebonden. Het CITES-verdrag regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten.
Abonneer op Wetgeving