Common Crane

Kraanvogel

Common Crane (Grus grus)

The Common Crane (Grus grus) is a kraanvogel from the family of Kraanvogels (Gruidae).

Species name

Dutch name:
Kraanvogel
English name:
Common Crane
German name:
Kranich tevens bekend als de Grauer Kranich of Eurasischer Kranich
French name:
Grue cendr
Scientific name:
Grus grus

Scientific classification

Order:
Gruiformes
Family:
Gruidae
Onderfamilie:
Gruinae
Genus:
Grus

Description

Standard Measurements

The male (drake) of the Common Crane measures approximately centimeters. The female measures approximately centimeters.
The male will weight about gram. The female will weight about gram.
The weight is notoriously variable and can only be used as indication!
Breeding:
The female Common Crane usually lays from eggs and incubates them for days.

Bird banding:
Recommended closed leg band ring size for the Common Crane is 18 mm.
The leg band ring can only be applied on a young kraanvogel at around 0 days old.

It doesn't matter what leg that you band, but it's good to have a consistent system.
Suggested: Left leg = Female, Right leg = Male
Regulation:
CITES bijlage A
Regulation:
Deze soorten dienen altijd vergezeld te gaan van een CITES-document. Hierop staat o.a. de geboortedatum, de soortnaam, het geslacht en andere informatie zoals het ringnummer en de diameter van de ring die relevant zijn om het dier te identificeren. Dit internationale paspoort moet altijd bij het dier blijven, waar het ook heengaat.Houders van CITES A soorten dienen een register(boekhouding) bij te houden waarin men o.a. noteert het nummer van het CITES-document, soortnaam, de datum van aankoop en eventuele latere verkoop, verkregen jonge dieren en de datum van overlijden. Een voorbeeld van dit register is te downloaden via www.cites.org.Bij het verkrijgen van nakweek uit CITES A vogels dienen deze geringd te worden met een erkende, geregistreerde ring met een vaststaande diameter. Zolang de nakweek vogels in uw bezit blijven, op het adres dat gelijk is aan dat waar de oudervogels zich bevinden, is een CITES-document voor hen nog niet noodzakelijk.Zodra u de nakweek wilt overdoen aan een andere eigenaar dient u voor de vogels een CITES document aan te vragen. Dit gaat op basis van de CITES documenten van de beide oudervogels. Als de CITES-documenten in uw bezit zijn mag de nakweek uw adres verlaten, NIET eerder! In uw registratie noteert u dan waar de betrokken dieren heengaan.

Photos of the Common Crane