Blue-winged teal

Blauwvleugeltaling

Blue-winged teal (Spatula discors)

The Blue-winged teal (Spatula discors) is a eend from the family of Eendachtigen (Anatidae).

Species name

Dutch name:
Blauwvleugeltaling
English name:
Blue-winged teal
German name:
Blauflügelente
French name:
Sarcelle à ailes bleues
Scientific name:
Spatula discors

Scientific classification

Order:
Anseriformes
Family:
Anatidae
Onderfamilie:
Anatinae
Genus:
Anas

Description

Description:

De woerd heeft een zwarte kruin op het voorhoofd en de kin. Een opvallende, halvemaanvormige, witte vlek tussen oog en snavel. De rest van de kop is blauwgrijs. De voorvleugel is hemelsblauw tot spiegelgroen. De onderkant is okergeel met dicht op elkaar staande ronde zwarte vlekjes. De staartdekveren aan weerskanten zijn beschilderd met een witte vlek. De snavel is zwart en de poten zijn geel.

Het vrouwtje heeft een lichtblauwe voorvleugel en een witte buik.

Standard Measurements

Body Length (cm):
The male (drake) of the Blue-winged teal measures approximately 42 centimeters. The female measures approximately 37 centimeters.
Body Weight (grams):
The male will weight about 390 gram. The female will weight about 370 gram.
The weight is notoriously variable and can only be used as indication!
Breeding:
The female Blue-winged teal usually lays from 9 tot 13 cremekleurige eggs and incubates them for 23 days.

Bird banding:
Recommended leg band size for the Blue-winged teal is 8 mm.
The leg band can only be applied on a young eend at around 0 days old.

It doesn't matter what leg that you band, but it is good to have a consistent system.
Suggested: Left leg = Female, Right leg = Male
Preferred food:
Lundi Regular
Lundi Regular
Lundi Regular
Lundi Regular
Lundi Regular

Lundi Regular with a protein content of 20%, valuable Spirulina and high-quality by-products is optimally balanced in its composition maintenance food for water ornamental fowl of all kinds. Especially green teal and Whistling ducks that are not dependent on a very high protein content, are well supplied.

Lundi Regular contains all the minerals and vitamins in full form that are important for the animals. Therefore also suitable as breeding food.

Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium
Lundi Premium

Floating full food for all sea ducks, green ducks, eider ducks and geese, especially in the moulting and breeding phase ideally suited. Packed with wholesome raw materials, natural vitamins and trace elements, this performance food with a protein content of 30% forms the basis for lifelong vitality.

Regulation:
Europese soort
Regulation:

Het is niet verboden om deze vogels te houden die van nature in Nederland voorkomen, op voorwaarde dat deze vogels in gevangenschap zijn geboren; nakweek dus. Deze vogels zijn voorzien van een gesloten pootring. Het is wel verboden om deze vogels te houden die in het wild gevangen zijn. Alleen bepaalde instanties, zoals vogelasiels en vogelhospitalen, zijn bevoegd om jonge en gewonde wilde vogels te houden. Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden zoals:het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet); het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);en het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

Photos of the Blue-winged teal

Videos of the Blue-winged teal