Volg ons:

Home

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Sierwatervogels.NL spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Sierwatervogels.NL als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Sierwatervogels.NL niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Sierwatervogels.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Sierwatervogels.NL bevat de mogelijkheid om zowel door Sierwatervogels.NL geschreven documentatie als door derden geschreven documentatie te downloaden. Sierwatervogels.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden of het gebruik van deze documentatie, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Sierwatervogels.NL-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Sierwatervogels.NL liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Sierwatervogels.NL. Sierwatervogels.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Sierwatervogels.NL geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Sierwatervogels.NL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Sierwatervogels.NL vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Sierwatervogels.NL en Sierwatervogels.NL geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Sierwatervogels.NL. Tevens is Sierwatervogels.NL niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Sierwatervogels.NL in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons via het navigatiemenu contact mailen.

Social FB