Volg ons:

Ophokplicht opgeheven

Sinds 19 april 2017 is de ophokplicht of afschermplicht voor pluimvee en vogels opgeheven. Ook professionele pluimveehouders moeten hun dieren niet meer ophokken of afschermen. De gebruikelijke preventieve maatregelen blijven wel nog gelden. 

De deskundigengroep dierziekten heeft een risicobeoordeling opgesteld waarna het Ministerie van EZ heeft besloten om de ophokplicht op te heffen. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. 

Hygiënemaatregelen blijven van kracht

De landelijke hygiënemaatregelen blijven van kracht. Er is nog geen sprake van een risicoloze situatie. De hygiënemaatregelen zijn van belang om de insleep van vogelgriep te blijven voorkomen. Hennie de Haan: "We moeten voorzichtig blijven. Als sector gaan we kijken hoe permanent om te gaan met een aantal hygiëneregels om de kosten van verdere uitbraken te beperken."