Volg ons:

Threskiornithidae (Ibissen en lepelaars)

Zuidelijke kaalkopibis (Geronticus calvus)

Zuidelijke kaalkopibis

De Zuidelijke kaalkopibis (Geronticus calvus) is een ibis uit de familie van de Ibissen en lepelaars (Threskiornithidae).

http://www.ibisring.org

Algemeen

Informatie

De Zuidelijke kaalkopibis (Geronticus calvus) is een ibis uit de familie van de Ibissen en lepelaars (Threskiornithidae).

 

Naamgeving

Nederlandse naam:
Zuidelijke kaalkopibis
Engelse naam:
Southern Bald Ibis
Duitse naam: 
Kahlkopfrapp
Franse naam: 
Ibis du Cap
Wetenschappelijke naam: 
Geronticus calvus

Taxonomische indeling

Orde:
Pelecaniformes
Familie:
Threskiornithidae
Geslacht:
Geronticus

Kenmerken en Gedrag

Herkenning

Formaat / lengte:
De Zuidelijke kaalkopibis heeft een lichaamslengte van ongeveer N/A centimeter  
Gewicht:
 

Habitat

Broed en Voeding

Broedduur:
De incubatietijd of broedperiode is ongeveer 26 dagen

Pootring:
Ring de jonge ibis wanneer deze 0 dagen oud is met een ring van 14 millimeter groot.

Wetgeving

De Zuidelijke kaalkopibis (Geronticus calvus) is een diersoort dat valt onder de Cites regeling waarop de 'CITES bijlage A' van toepassing is.

 

CITES bijlage A

Deze soorten dienen altijd vergezeld te gaan van een CITES-document. Hierop staat o.a. de geboortedatum, de soortnaam, het geslacht en andere informatie zoals het ringnummer en de diameter van de ring die relevant zijn om het dier te identificeren. Dit internationale paspoort moet altijd bij het dier blijven, waar het ook heengaat.
Houders van CITES A soorten dienen een register(boekhouding) bij te houden waarin men o.a. noteert het nummer van het CITES-document, soortnaam, de datum van aankoop en eventuele latere verkoop, verkregen jonge dieren en de datum van overlijden. Een voorbeeld van dit register is te downloaden via www.cites.org.

Bij het verkrijgen van nakweek uit CITES A vogels dienen deze geringd te worden met een erkende, geregistreerde ring met een vaststaande diameter. Zolang de nakweek vogels in uw bezit blijven, op het adres dat gelijk is aan dat waar de oudervogels zich bevinden, is een CITES-document voor hen nog niet noodzakelijk.

Zodra u de nakweek wilt overdoen aan een andere eigenaar dient u voor de vogels een CITES document aan te vragen. Dit gaat op basis van de CITES documenten van de beide oudervogels. Als de CITES-documenten in uw bezit zijn mag de nakweek uw adres verlaten, NIET eerder! In uw registratie noteert u dan waar de betrokken dieren heengaan.

Gerelateerde informatie: CITES

 

Multimedia

Foto's

Indien nadrukkelijk anders vermeld zijn de getoonde afbeeldingen afkomsting van WikiPedia zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zonder expliciete toestemming van de auteursrechthebbende mogen de afbeeldingen niet worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt.

Zuidelijke kaalkopibis Zuidelijke kaalkopibis Zuidelijke kaalkopibis Zuidelijke kaalkopibis

 

 


Zoeken in vogelgids

Zoekopdracht

Vogelgids

In de online vogelgids vindt u meer dan 350 vogelsoorten die tot de Aves familie behoren en in de avicultuur voorkomen. Informatie over kenmerken, biotoop, broed, voeding, ringmaat, wetgeving en indien beschikbaar foto's en filmpjes. De vogelgids is bedoeld als achtergrondinformatie voor de aviculturisten. In de nabije toekomst worden de gegevens in deze vogelgids verreikt met tal van praktische informatie.