Volg ons:

Phoenicopteridae (Flamingo's)

Kleine flamingo (Phoeniconaias minor)

Kleine flamingo

De Kleine flamingo (Phoeniconaias minor) is een flamingo uit de familie van de Flamingo's (Phoenicopteridae).

Algemeen

Informatie

De Kleine flamingo (Phoeniconaias minor) is een flamingo uit de familie van de Flamingo's (Phoenicopteridae).

 

Naamgeving

Nederlandse naam:
Kleine flamingo
Engelse naam:
Lesser flamingo
Duitse naam: 
Zwergflamingo
Franse naam: 
Flamant nain
Wetenschappelijke naam: 
Phoeniconaias minor

Taxonomische indeling

Orde:
Phoenicopteriformes
Familie:
Phoenicopteridae
Geslacht:
Phoeniconaias

Kenmerken en Gedrag

Herkenning

Uiterlijke kenmerken:
Kleine Flamingo is de kleinste van de in Nederland voorkomende Flamingo’s (zie ook de foto met zowel Flamingo en Kleine Flamingo). Het verenkleed is roze en neigt het meest naar de kleur van Chileense Flamingo. Kleine Flamingo heeft roze-rode poten en een snavel die kenmerkend grotendeels paars-rood is met een kleine zwarte punt. De vleugels zijn donkerder roze dan de rest van het lichaam met een hardroze okselvlek en zeer brede zwarte vleugelrand (slagpennen). Deze kenmerken zijn alleen goed zichtbaar in vlucht.

Formaat / lengte:
De Kleine flamingo heeft een lichaamslengte van ongeveer 90-110 centimeter  
Gewicht:
De woerd heeft een gewicht van 1800-2200 gram. Het gewicht van de vrouw (pop) is 1800-2200 gram.

Habitat

Broed en Voeding

Legsel:
Zoals alle flamingo's bestaat het legsel uit een enkel wit ei op een bedje van modder tussen mei en augustus. Beide ouders broeden en dragen zorg voor het jong voor een periode van 6 jaar waarop het jong geslachtsrijp is.

Voltallig legsel:
1 eieren

Kleur legsel:
Wit

Broedduur:
De incubatietijd of broedperiode is ongeveer 28-32 dagen

Pootring:
Ring de jonge flamingo wanneer deze 0 dagen oud is met een ring van 16 millimeter groot.

Wetgeving

De Kleine flamingo (Phoeniconaias minor) is een diersoort dat valt onder de Cites regeling waarop de 'Europese soort' van toepassing is.

 

Europese soort

Het is niet verboden om deze vogels te houden die van nature in Nederland voorkomen, op voorwaarde dat deze vogels in gevangenschap zijn geboren; nakweek dus. Deze vogels zijn voorzien van een gesloten pootring. Het is wel verboden om deze vogels te houden die in het wild gevangen zijn. Alleen bepaalde instanties, zoals vogelasiels en vogelhospitalen, zijn bevoegd om jonge en gewonde wilde vogels te houden.

Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden zoals:
het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet);
het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);
het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);
en het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

Gerelateerde informatie: CITES

 

Multimedia

Foto's

Indien nadrukkelijk anders vermeld zijn de getoonde afbeeldingen afkomsting van WikiPedia zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zonder expliciete toestemming van de auteursrechthebbende mogen de afbeeldingen niet worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt.

Kleine flamingo Kleine flamingo Kleine flamingo Kleine flamingo

 

Video's

De getoonde video's zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder expliciete toestemming van de video-eigenaar worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt. Sierwatervogels.NL past relevant beeldmateriaal als embedded video alleen ter illustratie toe; vanuit het 'publiek domein' en binnen de context van redelijk gebruik 'fair use'. 

 


Zoeken in vogelgids

Zoekopdracht

Vogelgids

In de online vogelgids vindt u meer dan 350 vogelsoorten die tot de Aves familie behoren en in de avicultuur voorkomen. Informatie over kenmerken, biotoop, broed, voeding, ringmaat, wetgeving en indien beschikbaar foto's en filmpjes. De vogelgids is bedoeld als achtergrondinformatie voor de aviculturisten. In de nabije toekomst worden de gegevens in deze vogelgids verreikt met tal van praktische informatie.