Volg ons:

Phoenicopteridae (Flamingo's)

Grote flamingo (Phoenicopterus ruber roseus)

Grote flamingo

De Grote flamingo (Phoenicopterus ruber roseus) is een flamingo uit de familie van de Flamingo's (Phoenicopteridae).

Algemeen

Informatie

De Grote flamingo (Phoenicopterus ruber roseus) is een flamingo uit de familie van de Flamingo's (Phoenicopteridae).

 

Naamgeving

Nederlandse naam:
Grote flamingo
Engelse naam:
Greater flamingo
Duitse naam: 
Rosaflamingo
Franse naam: 
Flamant rose
Wetenschappelijke naam: 
Phoenicopterus ruber roseus

Taxonomische indeling

Orde:
Phoenicopteriformes
Familie:
Phoenicopteridae
Geslacht:
Phoenicopterus

Kenmerken en Gedrag

Herkenning

Uiterlijke kenmerken:
De Flamingo is de lichtst gekleurde van de hier beschreven Flamingosoorten. Het verenkleed is licht roze tot bijna wit, alleen de dekveren zijn fel roze en de vleugelrand (slagpennen) heeft een brede zwarte achterrand (zowel boven als onder zichtbaar). De dekveren en zwarte achterrand zijn vooral zichtbaar in vlucht (zie de foto met een Flamingo en Chileense Flamingo opvliegend). De poten zijn vrij stevig en geheel hard roze, evenals de snavel. De uiterste punt van de snavel is zwart, maar dit is veel minder dan bij de overige grote Flamingo’s (Caribische en Chileense Flamingo). De ondersnavel is duidelijk voor minder dan de helft zwart en op de bovensnavel reikt het zwart niet tot aan de kromming van de snavel. De Flamingo heeft samen met de Caribische Flamingo het grootste formaat. De Flamingo is ook meestal groter dan de Chileense Flamingo maar vaak is vooral goed te zien dat de Flamingo hoger op de poten staat.

Formaat / lengte:
De Grote flamingo heeft een lichaamslengte van ongeveer 110-150 centimeter  
Gewicht:
De woerd heeft een gewicht van 3000-4000 gram. Het gewicht van de vrouw (pop) is 3000-4000 gram.

Habitat

Broed en Voeding

Legsel:
Zoals alle flamingo's bestaat het legsel uit een enkel wit ei op een bedje van modder tussen mei en augustus. Beide ouders broeden en dragen zorg voor het jong voor een periode van 6 jaar waarop het jong geslachtsrijp is.

Voltallig legsel:
1 eieren

Kleur legsel:
Wit

Broedduur:
De incubatietijd of broedperiode is ongeveer 28-32 dagen

Pootring:
Ring de jonge flamingo wanneer deze 0 dagen oud is met een ring van 16 millimeter groot.

Wetgeving

De Grote flamingo (Phoenicopterus ruber roseus) is een diersoort dat valt onder de Cites regeling waarop de 'CITES A soort' van toepassing is.

 

CITES A soort

Deze soorten dienen altijd vergezeld te gaan van een CITES-document. Hierop staat o.a. de geboortedatum, de soortnaam, het geslacht en andere informatie zoals het ringnummer en de diameter van de ring die relevant zijn om het dier te identificeren. Dit internationale paspoort moet altijd bij het dier blijven, waar het ook heengaat.Houders van CITES A soorten dienen een register(boekhouding) bij te houden waarin men o.a. noteert het nummer van het CITES-document, soortnaam, de datum van aankoop en eventuele latere verkoop, verkregen jonge dieren en de datum van overlijden. Een voorbeeld van dit register is te downloaden via www.cites.org.Bij het verkrijgen van nakweek uit CITES A vogels dienen deze geringd te worden met een erkende, geregistreerde ring met een vaststaande diameter. Zolang de nakweek vogels in uw bezit blijven, op het adres dat gelijk is aan dat waar de oudervogels zich bevinden, is een CITES-document voor hen nog niet noodzakelijk.Zodra u de nakweek wilt overdoen aan een andere eigenaar dient u voor de vogels een CITES document aan te vragen. Dit gaat op basis van de CITES documenten van de beide oudervogels. Als de CITES-documenten in uw bezit zijn mag de nakweek uw adres verlaten, NIET eerder! In uw registratie noteert u dan waar de betrokken dieren heengaan.

Gerelateerde informatie: CITES

 

Multimedia

Foto's

Indien nadrukkelijk anders vermeld zijn de getoonde afbeeldingen afkomsting van WikiPedia zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zonder expliciete toestemming van de auteursrechthebbende mogen de afbeeldingen niet worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt.

Grote flamingo Grote flamingo Grote flamingo Grote flamingo

 

Video's

De getoonde video's zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder expliciete toestemming van de video-eigenaar worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt. Sierwatervogels.NL past relevant beeldmateriaal als embedded video alleen ter illustratie toe; vanuit het 'publiek domein' en binnen de context van redelijk gebruik 'fair use'. 

 


Zoeken in vogelgids

Zoekopdracht

Vogelgids

In de online vogelgids vindt u meer dan 350 vogelsoorten die tot de Aves familie behoren en in de avicultuur voorkomen. Informatie over kenmerken, biotoop, broed, voeding, ringmaat, wetgeving en indien beschikbaar foto's en filmpjes. De vogelgids is bedoeld als achtergrondinformatie voor de aviculturisten. In de nabije toekomst worden de gegevens in deze vogelgids verreikt met tal van praktische informatie.