Volg ons:

Gruidae (Kraanvogels)

Jufferkraanvogel (Anthropoides virgo)

Jufferkraanvogel

De Jufferkraanvogel (Anthropoides virgo) is een kraanvogel uit de familie van de Kraanvogels (Gruidae).

Algemeen

Informatie

De Jufferkraanvogel (Anthropoides virgo) is een kraanvogel uit de familie van de Kraanvogels (Gruidae).

 

Naamgeving

Nederlandse naam:
Jufferkraanvogel
Engelse naam:
Demoiselle Crane
Duitse naam: 
Jungfernkranich
Franse naam: 
Grue Demoiselle
Wetenschappelijke naam: 
Anthropoides virgo

Taxonomische indeling

Orde:
Gruiformes
Familie:
Gruidae
Onderfamilie:
Gruinae
Geslacht:
Anthropoide

Kenmerken en Gedrag

Herkenning

Uiterlijke kenmerken:
De jufferkraanvogel heeft een sierlijk uiterlijk en is de kleinste van alle kraanvogelsoorten. Het heeft een grijs verenkleed, met achteraan afhangende grijze pluimen met zwarte punten. De nek is zwart en wit, met meer zwart dan bij de kraanvogel en afhangende zwarte veren op de borst. Mannetje en vrouwtje verschillen niet van kleur. Wel zijn de vrouwtjes vaak iets kleiner. Tijdens de vlucht en de paartijd produceert hij hoge, raspende geluiden. Zijn balts is heel sierlijk.

Formaat / lengte:
De Jufferkraanvogel heeft een lichaamslengte van ongeveer 85-100 centimeter  
Gewicht:
De woerd heeft een gewicht van 2200-2800 gram. Het gewicht van de vrouw (pop) is 2100-2500 gram.

Habitat

Broed en Voeding

Legsel:
De jufferkraanvogel broedt in een holte bij het water, op beschutte, vaak moeilijk toegankelijke plaats op de grond. Zowel het mannetje als het vrouwtje bouwen samen hun nest. De actieve, donzige jongen kunnen na 55-56 dagen vliegen.

Voltallig legsel:
2-3 eieren

Kleur legsel:
roodgestippelde, grijze of beige

Broedduur:
De incubatietijd of broedperiode is ongeveer 27-29 dagen

Pootring:
Ring de jonge kraanvogel wanneer deze 0 dagen oud is met een ring van 16 millimeter groot.

Wetgeving

De Jufferkraanvogel (Anthropoides virgo) is een diersoort dat valt onder de Cites regeling waarop de 'Europese soort' van toepassing is.

 

Europese soort

Het is niet verboden om deze vogels te houden die van nature in Nederland voorkomen, op voorwaarde dat deze vogels in gevangenschap zijn geboren; nakweek dus. Deze vogels zijn voorzien van een gesloten pootring. Het is wel verboden om deze vogels te houden die in het wild gevangen zijn. Alleen bepaalde instanties, zoals vogelasiels en vogelhospitalen, zijn bevoegd om jonge en gewonde wilde vogels te houden.

Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden zoals:
het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet);
het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);
het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);
en het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

Gerelateerde informatie: CITES

 

Multimedia

Foto's

Indien nadrukkelijk anders vermeld zijn de getoonde afbeeldingen afkomsting van WikiPedia zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zonder expliciete toestemming van de auteursrechthebbende mogen de afbeeldingen niet worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt.

Jufferkraanvogel Jufferkraanvogel Jufferkraanvogel Jufferkraanvogel

 

Video's

De getoonde video's zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder expliciete toestemming van de video-eigenaar worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt. Sierwatervogels.NL past relevant beeldmateriaal als embedded video alleen ter illustratie toe; vanuit het 'publiek domein' en binnen de context van redelijk gebruik 'fair use'. 

 


Zoeken in vogelgids

Zoekopdracht

Vogelgids

In de online vogelgids vindt u meer dan 350 vogelsoorten die tot de Aves familie behoren en in de avicultuur voorkomen. Informatie over kenmerken, biotoop, broed, voeding, ringmaat, wetgeving en indien beschikbaar foto's en filmpjes. De vogelgids is bedoeld als achtergrondinformatie voor de aviculturisten. In de nabije toekomst worden de gegevens in deze vogelgids verreikt met tal van praktische informatie.