Volg ons:


Blauwvleugeltaling (Anas discors)

Blauwvleugeltaling

De Blauwvleugeltaling (Anas discors) is een eend uit de familie van de Eendachtigen (Anatidae).

Algemeen

Informatie

De Blauwvleugeltaling (Anas discors) is een eend uit de familie van de Eendachtigen (Anatidae).

 

Naamgeving

Nederlandse naam:
Blauwvleugeltaling
Engelse naam:
blue-winged teal
Duitse naam: 
Blauflügelente
Franse naam: 
Sarcelle à ailes bleues
Wetenschappelijke naam: 
Anas discors

Taxonomische indeling

Orde:
Anseriformes
Familie:
Anatidae
Onderfamilie:
Anatinae
Geslacht:
Anas

Kenmerken en Gedrag

Herkenning

Uiterlijke kenmerken:
De woerd heeft een zwarte kruin op het voorhoofd en de kin. Een opvallende, halvemaanvormige, witte vlek tussen oog en snavel. De rest van de kop is blauwgrijs. De voorvleugel is hemelsblauw tot spiegelgroen. De onderkant is okergeel met dicht op elkaar staande ronde zwarte vlekjes. De staartdekveren aan weerskanten zijn beschilderd met een witte vlek. De snavel is zwart en de poten zijn geel. Het vrouwtje heeft een lichtblauwe voorvleugel en een witte buik.

Formaat / lengte:
De Blauwvleugeltaling heeft een lichaamslengte van ongeveer 42 centimeter  
Gewicht:
De woerd heeft een gewicht van 390 gram. Het gewicht van de vrouw (pop) is 370 gram.

Habitat

Broed en Voeding

Voltallig legsel:
9 tot 13 eieren

Kleur legsel:
cremekleurige

Broedduur:
De incubatietijd of broedperiode is ongeveer 23 dagen

Pootring:
Ring de jonge eend wanneer deze 0 dagen oud is met een ring van 8 millimeter groot.

Wetgeving

De Blauwvleugeltaling (Anas discors) is een diersoort dat valt onder de Cites regeling waarop de 'Europese soort' van toepassing is.

 

Europese soort

Het is niet verboden om deze vogels te houden die van nature in Nederland voorkomen, op voorwaarde dat deze vogels in gevangenschap zijn geboren; nakweek dus. Deze vogels zijn voorzien van een gesloten pootring. Het is wel verboden om deze vogels te houden die in het wild gevangen zijn. Alleen bepaalde instanties, zoals vogelasiels en vogelhospitalen, zijn bevoegd om jonge en gewonde wilde vogels te houden.

Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden zoals:
het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet);
het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);
het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);
en het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

Gerelateerde informatie: CITES

 

Multimedia

Foto's

Indien nadrukkelijk anders vermeld zijn de getoonde afbeeldingen afkomsting van WikiPedia zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Zonder expliciete toestemming van de auteursrechthebbende mogen de afbeeldingen niet worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt.

Blauwvleugeltaling Blauwvleugeltaling Blauwvleugeltaling Blauwvleugeltaling

 

Video's

De getoonde video's zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder expliciete toestemming van de video-eigenaar worden verveelvoudigd of anderszins gebruikt. Sierwatervogels.NL past relevant beeldmateriaal als embedded video alleen ter illustratie toe; vanuit het 'publiek domein' en binnen de context van redelijk gebruik 'fair use'. 

 


Zoeken in vogelgids

Zoekopdracht

Vogelgids

In de online vogelgids vindt u meer dan 350 vogelsoorten die tot de Aves familie behoren en in de avicultuur voorkomen. Informatie over kenmerken, biotoop, broed, voeding, ringmaat, wetgeving en indien beschikbaar foto's en filmpjes. De vogelgids is bedoeld als achtergrondinformatie voor de aviculturisten. In de nabije toekomst worden de gegevens in deze vogelgids verreikt met tal van praktische informatie.

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.