Volg ons:

Het Ministerie van EL&I heeft het leewieken van sier- en watervogels per 1 januari 2018 verboden. Maar wat is nu eigenlijk leewieken? Waarom werd het gedaan? En wat zijn de gevolgen van een verbod? 

Leewieken versus kortwieken

Het doel van de ingreep

Indien men vogels wil beletten om weg te vliegen kon men overgaan tot kortwieken of leewieken. In beide gevallen werd ervoor gezorgd dat de vogel uit balans raakt, door een van beide vleugels te verkorten.

Kortwieken

Kortwieken is het afknippen van een punt van de grote slagpennen (handpennen). Meestal laat men de buitenste slagpennen ongemoeid. Kortwieken mag niet 
beschouwd worden als een "lichamelijk ingreep". Alleen de veren worden geknipt en daarmee is de behandeling te vergelijken met het knippen van nagels of haren. Kortwieken is een tijdelijke oplossing want na de rui groeien weer nieuwe slagpennen uit. Om wegvliegen te voorkomen moet deze behandeling dus steeds herhaald worden, wat in vrijwel alle situaties voor herhaaldelijke stress kan zorgen. Bedenk ook dat de verschillende vogels nooit op hetzelfde moment ruien, zodat men de dieren op verschillende momenten zal moeten vangen.

Leewieken

Leewieken is een lichamelijke ingreep waarbij een middenhandsbeentje (met daaraan vast de slagpennen) wordt verwijderd. Dit is definitief en kan dus niet meer aangroeien. De ingreep wordt uitgevoerd hij de zeer jonge vogel (2-3 dagen oud), waardoor het een vrijwel pijnloze en eenvoudige ingreep is. Slechts bij één vleugel wordt behandeld. Leewieken wordt vrijwel alleen gedaan bij zogenaamde parkvogels (zoals hoenders, flamingo's en kraanvogls) en watervogels (eenden, ganzen, zwanen).
Lees hier verder waarom wij leewieken

Wat is het probleem?

Leewieken dreigt vanuit de overheid het grote taboe te zijn voor het houden van vooral watervogels. En dat terwijl het leewieken als de dieren 2-3 dagen oud zijn zonder trauma's kan gebeuren. Het alternatief voor leewieken is kortwieken, wat wel is toegestaan. Het kortwieken moet 1-2 keer per jaar gebeuren. Daarvoor moeten de dieren jaar op jaar gevangen worden. Dat veroorzaakt veel stress en schade doordat de dieren zich ernstig kunnen bezeren. Daarbij ruien niet alle soorten vogels op hetzelfde moment, waardoor er gedurende het hele jaar vangacties moeten plaatsvinden. Bij leewieken gaat het om een eenmalige, eenvoudige ingreep. Hierbij vergeleken is een hielprik bij pasgeborenen of het inbrengen van oormerken bij hoefdieren veel pijnlijker om nog maar te zwijgen over de impact bij de als normaal gevonden sterilisatie en castratie van katten, honden en konijnen. Kortom vanuit het oogpunt van dierenleed is leewieken verre te prefereren boven kortwieken. Met beiden wordt het zelfde doel bereikt, namelijk niet wegvliegen.
Aan de redenen om te vliegen, zoals vluchten, fourageren of vogeltrek wordt namelijk al voldaan. Deze vogels beschikken over een veilige, comfortabele omgeving, voedsel wordt voldoende aangereikt en ze verkeren met soortgenoten die ook niet meer kunnen vliegen. Watervogels ervaren jaarlijks de conditie van niet kunnen vliegen, namelijk tijdens de rui. Ook trekken vogels niet altijd weg als de noodzaak daar niet toe is. 
De vraag die je nog zou kunnen stellen is hoe groot de aandrang is om te vliegen en hoe frustrerend, dat ze dat niet kunnen. Dat antwoord is niet eenvoudig te geven want we kunnen ze het niet vragen. Watervogels en hoenderachtigen zijn dieren die we al in een ver verleden gedomesticeerd hebben vanwege voedsel en veren. Deze gedomesticeerde vogels kunnen meestal niet meer of zeer slecht vliegen en dat accepteren we zondermeer. In het gedrag van geleewiekte dieren zien we evenmin frustraties. Integendeel, we zien dieren in goede conditie, die paren en voortplanten dat het een lust is. Het lijkt er dus op dat we met de onderbouwing van dit verbod meer met menselijke projectie te maken hebben, dan met rationeel onderbouwd dierenleed.

Conclusie is dat leewieken verre te verkiezen was boven kortwieken, dat wel is toegestaan.

Waarom leewieken?

 1. Basisuitgangspunt van alle argumenten is dat leewieken niet cosmetisch is, maar alleen praktisch om de vogels zo natuurlijk mogelijk te kunnen houden en ruim te kunnen huisvesten. Het mag niet vergeleken worden met snavelkappen. Vliegen is voor watervogels geen dwangmatig gedrag en daarom niet strikt nodig voor park en watervogels die gevoederd worden. Het betreft vogels, die veruit het grootste deel van hun leven doorbrengen op het land of in het water.
 2. Leewieken is een onomkeerbare ingreep aan één vleugel, maar daar staat veel welzijn van de vogels tegenover.
 3. Geleewiekte vogels kunnen over een grotere ruimte beschikken, die men ook natuurlijker kan inrichten met grotere vijvers, struiken en bomen, wat de natuurlijke behoefte, voortplanting en algeheel welbehagen ten goede komt.
 4. Dit maakt het houden van wilde watervogels op aantrekkelijke wijze mogelijk en daardoor zullen meer fokkers zich ermee bezighouden. Hierdoor blijft ook het fokken van uiterst zeldzame oorspronkelijke soorten mogelijk die daardoor voor uitsterven behoed worden.
 5. Jong geleewiekte vogels ontwikkelen probleemloos een aangepast vluchtgedrag (naar het water in plaats van in de lucht).
 6. De voortplanting en natuurlijk gedrag van watervogels wordt niet nadelig beïnvloed door het leewieken.
 7. Een genoemd alternatief is kortwieken (het knippen van de grote slagpennen aan één vleugel). Dat houd in dat men elk individu, elk jaar twee keer kort achter elkaar moet vangen, dat is ook nog eens voor de verschillende soorten over een heel jaar verspreid, dit zal veel stress veroorzaken, ook voor de overige 
  dieren. Ten tijde van de rui zullen ze alsnog opgehokt moeten worden gedurende 6 weken tot de bloedpennen vrij zijn van bloed.
 8. Niet geleewiekte vogels kunnen zich dood vliegen in netten of er in verstrikt raken. Veel watervogels hebben een langere aanloopweg voor opvliegen.  Netten boven waterpartijen zijn zeer moeilijk te onderhouden. Netten over grote oppervlakken raken bij sneeuwval defect.
 9. Veel watervogels vinden hun weg naar andere landen, binnen en buiten Europa, voor internationale uitwisseling van fokmateriaal. Deze zullen bij de nieuwe liefhebbers in die landen grotendeels alsnog geleewiekt worden. Maar dan op oudere leeftijd.
 10. In Nederland hebben we veel ruimte met water en veel speciale kennis. Daarom zijn we succesvol als ouders van watervogels en kunnen veel dieren in binnen en buitenland aanbieden voor uitwisseling.
 11. Geleewiekte vogels reageren veel rustiger, schrikken niet zo gauw op, kunnen makkelijk gevangen en behandeld worden bij ziektes of andere ongemakken en zijn makkelijk te controle door de AID.
 12. Geleewiekte vogels moeten wel in besloten ruimten gehouden kunnen worden als ze eenmaal geleewiekt zijn.

Nadelen nu leewieken verboden is.

 1. Dit betekent een zware klap voor de hobby, met name voor de watervogelhouders. Velen zullen stoppen waardoor veel zeldzame (ook in de natuur bedreigde) soorten zullen verdwijnen. Ook de verkoop van dieren wordt hierdoor onevenredig getroffen ten opzichte van de ons omringende landen (Handels belemmering EU regelgeving!)
 2. De overblijvende liefhebbers zullen hun vogels kleiner gaan houden, omdat netten vaak problemen geven (gaten, instorten bij sneeuw, niet of zeer moeilijk te repareren zijn boven de waterpartij).
 3. Wanneer leewieken verboden is, zal men proberen alternatieven te vinden voor het op natuurlijke wijze houden van vogels. Welke middelen worden dan toegepast? Er zal dan vaak teruggegrepen worden op oude afgedankte methoden die nu nog niet met name verboden zijn, maar meer dierenleed veroorzaken dan leewieken of niet betrouwbaar zijn.
 4. Door dieren die ontsnappen ontstaat faunavervalsing. Zij verdringen de inheemse soorten of kruisen in bij soms zeldzame soorten, die daardoor verdwijnen. Ontsnapte geleewiekte dieren kunnen zich in de natuur niet handhaven.
 5. Naar het buitenland verkochte dieren zullen daar wel geleewiekt worden op oudere leeftijd.
 6. Importeren van  geleewiekte vogels uit andere lidstaten, waar het leewieken wel is toegestaan moet mogelijk blijven (vrije handel tussen de EU lidstaten). Volgens het  ingrepenbesluit 1996 is het bezit, fokken en importeren voor eigen gebruik toegestaan.

Welke dieren leewieken?

 1. Alle park- en watervogels.
 2. KLN (Kleindierliefhebbers Nederland) heeft een lijst van soorten die geleewiekt geshowd mogen worden.

Door wie te leewieken?

Wij pleiten ervoor:

 1. Leewieken door leken alleen toe te laten in de eerste levensdagen (eerste week) van het kuiken, zodat er weinig bloed vloeit en weinig dierenleed is. Voordeel is dan ook, dat de dieren niet gewend zijn om te vliegen. Parkvogels binnen 72 uur (3 dagen) leewieken na geboorte.
 2. Cursussen te geven voor specialisten per vereniging.
 3. Leewieken op oudere leeftijd alleen door dierenartsen die ter zake deskundig zijn.
 

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.