Volg ons:

Water.


Al het leven op aarde is afhankelijk van water. Zonder water is leven op aarde niet mogelijk. Niet al het water op aarde is drinkbaar. Een duidelijk voorbeeld zijn alle zee?n/oceanen wegens het zoutgehalte. Ook water zonder zoutgehalte is niet altijd geschikt als drinkwater voor onszelf en voor de dieren.

De kwaliteit van water is sterk regio gebonden en hangt in nog sterkere mate af van de locatie en natuurlijk niet op de laatste plaats van de beschikbare middelen. Ik heb de indruk dat zonder of geringe kosten en door luttele ingrepen de kwaliteit van de waterhuishouding zorgvuldiger en beter kan.

Water is tenslotte een belangrijk medium voor onze dieren.

Doordat ik beroepsmatig veel jaren intensief betrokken ben geweest bij de waterhuishouding in de tuinbouw maar ook bij priv? en hobby tuinen zal ik proberen bruikbare tips aan te reiken die niet alleen kostenverlagend zouden kunnen werken maar ook netter en daardoor minder irritatie geven, denk alleen maar aan de gevolgen van vorst.

Te beginnen met water, daarin onderscheiden zich vier soorten t.w.
A) Sloot water;
B) Bron water;
C) Leiding water;
D) Hemelwater.

Slootwater is de laatste jaren kwalitatief veel beter geworden door de strengere regelgeving van de waterkwaliteitsbeheerder. Maar niet iedereen in het landelijk gebied is aangesloten op het rioolsysteem zodat er plaatselijk toch nog in meer of meerdere mate "vervuiling" kan zijn. Iedereen weet wel wat er in zijn of haar gebied gebeurt met betrekking tot dat sloot water maar over het algemeen is het van voldoende goede kwaliteit. Daardoor is het bepalen van het aanzuigpunt belangrijk, doe dit nooit op een z.g."dood" stuk waar het water lange tijd stilstaat vanwege geen doorstroming! Groot nadeel kan de organische vervuiling zijn maar daar zijn gelukkig goede oplossingen voor te bedenken.Waar we niets tegen kunnen doen is de wisselende samenstelling. Uiteindelijk zit er altijd een risico in sloot water omdat nooit bekend is wat er van de ene op andere dag in kan zitten en dat is meestal niet te zien!

Bronwater is sterk regio afhankelijk en dan nog kan het per enige honderden meters verschillend zijn. Het grote voordeel van bronwater is de altijd zelfde samenstelling en temperatuur (ideaal voor het ijsvrij houden van vijvers) Daarnaast is het vrij van organische vervuiling. Nadelig kan de samenstelling zijn van de in het water opgeloste stoffen zoals zouten, ijzer en kalk. Zout en kalk vallen meestal nog wel mee maar ijzer kan in sommige gevallen erg lastig zijn en zeer vervuilende en vervelende gevolgen hebben. Een vrij eenvoudige manier om te ontijzeren is het water te beluchten. Indien alle watermoleculen in aanraking komen met zuurstof zal het aanwezige ijzer gaan oxyderen en zal zich gaan scheiden van water.Aangezien ijzer zwaarder is dan water zal het zinken. Met behulp van een fijne sproeikop (nevel) of het cre?ren van een zeer dunne waterspiegel (filmlaag) in een aparte, kleine, overloopvijver is dit haalbaar en kan ook esthetisch best aardig zijn. We hebben uiteindelijk maar een heel kleine hoeveelheid nodig, 1 liter (0,26 gallon) per min. geeft per etmaal al bijna 1.500 liter (396,17 gallon)! Afhankelijk van de afmetingen van de vijver, ijzergehalte en de hoeveelheid te gebruiken water zal bij tijd en wijle het ijzer van de bodem moeten worden verwijderd. Het ontdoen van kalk en zouten is uiteraard ook mogelijk maar niet alleen de kosten gepaard met aanschaf van apparatuur zijn hoog maar ook de vaste kosten van onderhoud, afschrijving e.d. zijn behoorlijk hoog.

Het grote voordeel van "leidingwater" is het gemak. Je draait de kraan maar open en "het" is er! De kosten per m3 en de samenstelling zijn de nadelen. Gelukkig is de laatste jaren door de waterleiding bedrijven de hardheid naar beneden gehaald (kalk) maar zouten zitten er nog altijd in voldoende mate in. In hoeverre dit echter een nadeel is vraag ik mij af, ofschoon het wel witte uitslag kan geven. Misschien is suppleren met ander water een oplossing? In leidingwater zit geen ijzer!

Van alle soorten water is hemelwater kwalitatief verreweg de beste! Er zit eigenlijk niets in en degene die de uitdrukking "zure regen" ooit heeft gelanceerd moet maar eens naar Noord Holland komen want daar is de pH (zuurgraad) soms boven de 10. Het zal u bekend zijn dat een pH van 7 neutraal is, daaronder zuur en daarboven alkalisch of basisch! Hoe het overigens in het Botlek gebied of in de omgeving van de hoogovens is, is mij niet bekend dus heb ik daar gemakshalve geen oordeel over! Nadeel is natuurlijk hoe je het hemelwater kan gebruiken. Op jaarbasis komt er van een dak van 100 m2 ongeveer 90.000 ltr. Gelukkig regent het in Nederland niet alle dagen maar daar zit nu juist wel het probleem.Het water moet in de regen periode worden opgeslagen voor de droge periode. Ondanks het feit dat het regenpatroon nooit het zelfde is kunnen we er van uitgaan dat in het eerste half jaar ong. 25 % en het tweede half jaar dus de resterende 75 % valt. Hier kan je eindeloos berekeningen op los laten m.b.t. de inhoud van de voorraad tank maar in samenhang met het suppleren van b.v. leidingwater en het genoegen nemen met het laten overlopen van de overschotten zijn er misschien haalbare opties mogelijk vooral als men in het bezit is van grote daken ( of van de buren). Bijkomend voordeel is dat er daadwerkelijk wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen rond wateroverlast in het algemeen.

N.B. In zijn algemeenheid, dus dat geld voor alle soorten water, kan het gevaarlijk zijn om buizen of slangen die vol met water blijven staan, bloot te stellen aan het daglicht. Bijna alle buizen en slangen laten licht door en door de instraling van de zon kan de temperatuur dermate hoog oplopen dat er een aangename leefomstandigheid voor bacteri?n kan ontstaan die voor onze dieren kwalijke gevolgen kan hebben.Dit geld uiteraard ook voor verbindingsbuizen tussen verschillende vijvers als overloop of vulsysteem!!!!

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.