Volg ons:

Persberichten en andere actualiteiten over vogels en hun bescherming.

Steeds minder weidevogels in Nederland

Lees meer: Steeds minder weidevogels in Nederland
Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. De populaties van de grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper laten al vanaf de jaren negentig een geleidelijke maar duidelijke daling zien. 
 
Dat blijkt uit woensdag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zeldzaamste vogel ter wereld moet verhuizen

Lees meer: Zeldzaamste vogel ter wereld moet verhuizen

De zeldzaamste vogel ter wereld moet worden verhuisd binnen Madagaskar om te kunnen overleven, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

De Madagaskarwitoogeend, een eendensoort waarvan nog slechts 25 exemplaren in leven zijn, broedt op dit moment in een vervuild meer in het noordoosten van Madagaskar dat te weinig voedsel bevat. De soort kan vermoedelijk alleen overleven als de dieren opnieuw worden uitgezet in een nabijgelegen meer. Dat melden onderzoekers van de Wildfowl & Wetlands Trust (WTT) in het wetenschappelijk tijdschrift Bird Conservation International.

Lees meer: Zeldzaamste vogel ter wereld moet verhuizen

Opvallend veel Grote Zilverreigers

Lees meer: Opvallend veel Grote Zilverreigers

In de laatste twee weken lopen de aantallen Grote Zilverreigers snel op. Op verschillende slaapplaatsen worden al tientallen vogels gemeld en dat is uitzonderlijk voor de maand juli. Het is niet duidelijk of het gaat om vogels die gebroed hebben in Nederland of van elders in Europa komen.

Lees meer: Opvallend veel Grote Zilverreigers

Kraanvogels Fochteloërveen succesvol

Lees meer: Kraanvogels Fochteloërveen succesvol

Het gaat hartstikke goed met de kraanvogels in het Fochteloërveen. In 2014 hebben er zeven paren gebroed; haast een verdubbeling sinds vorig jaar. Er zijn waarschijnlijk acht kuikens geboren. De toename van het aantal broedparen is te danken aan de hogere waterstand in flinke delen van het veen.

Rust en water

Naast de zeven broedparen zijn er twee zogenaamde territoriumparen en een solitaire man in het gebied. Territoriumparen zijn wel gepaard maar hebben (nog) geen nest. In 2013 waren er vier broedparen en één territoriumpaar. In totaal zijn er nu zo’n 44 kraanvogels in het wetland. Dat de soort het zo goed doet in het best bewaarde hoogveengebied van Nederland heeft alles te maken met de rust en uitgestrektheid van het gebied. Dit voorjaar is in grote delen van het veen de waterstand verhoogd, waardoor meer broedgebied is ontstaan.

Lees meer: Kraanvogels Fochteloërveen succesvol

Opnieuw sterke trek Kraanvogels

Lees meer: Opnieuw sterke trek KraanvogelsNa een eerste trekgolf op 7 november werden op 17 november opnieuw grote aantallen overvliegende Kraanvogels gemeld via vogelinfolimburg en waarneming.nl. Vooral over de zuidelijke helft van Limburg passeerden tussen 14:00 en 16:00 vele duizenden vogels. In vergelijking met eerste golf op 7 november leek het zwaartepunt van de trekbaan nu westelijker, dus meer over Nederland te liggen.

Lees meer: Opnieuw sterke trek Kraanvogels

Kraanvogels waargenomen in zuidelijk Limburg.

Lees meer: Kraanvogels waargenomen in zuidelijk Limburg.Ieder najaar is het weer afwachten. Komen ze over en zo ja, in welke aantallen. Dat ze overkomen is tegenwoordig geen verrassing meer, want verschillende sites, zoals waarneming.nl en vogelmeldung.de laten exact zien waar ze overvliegend gezien zijn en in welke richting ze vlogen.

Met oostenwinden is de kans het grootst dat ze ook op andere plekken gezien worden. Afgelopen zondag werden er in Zuid-Limburg vele honderden gezien. In Vaals ging het zelfs om een groep van meer dan 3.000. Dat moet toch een spectaculair gezicht zijn.

Lees meer: Kraanvogels waargenomen in zuidelijk Limburg.

Botsingen met hoogspanningskabels veroorzaakt door blinde vlek

Lees meer: Botsingen met hoogspanningskabels veroorzaakt door blinde vlekDe gezichtsvelden van trappen, kraanvogels, en ooievaars, drie soorten met een hoge sterfte door aanvaringen met hoogspanningskabels, werden bepaald. Deze soorten blijken rechtvooruit een smal en vertikaal lang binoculair gezichtsveld te hebben, hetgeen typisch is voor soorten die visueel gestuurd voedsel oppikken.

Lees meer: Botsingen met hoogspanningskabels veroorzaakt door blinde vlek

Birdlife (Adv)

BirdLife Australia's new wetland bird app! 

This little gem includes drawings and photographs, detailed descriptions, distribution maps, conservation status and calls for the 63 non-passerinespecies you’re likely to encounter at the near-coastal and inland wetlands of south-eastern Australia. Get these birds in your pocket for free by visiting the iTunes store. We hope to make the app available on android later this year too... 

Download from App Store

 

Birdlife Wetland Bird Field Guide

 

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.