Volg ons:

Smienten in Noord-Holland

In de Provincie Noord–Holland mogen voorlopig geen smienten, een eendensoort, worden geschoten. De rechtbank in Haarlem heeft vandaag in een spoedprocedure besloten dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Vogelbescherming is blij met de uitspraak. Hierdoor is de smient op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.  

De provincie Noord-Holland heeft de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om de komende vijf jaar smienten te mogen verjagen door middel van afschot vanwege schade aan de landbouw. Vogelbescherming Nederland en drie Noord-Hollandse vogelwerkgroepen (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en KNNV Hoorn) hebben tegen deze ontheffing bezwaar ingediend. De uitspraak van de Haarlemse rechtbank houdt in dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de ontheffing tot zes weken na een beslissing over het ingediende bezwaar. 

Belangrijke reden voor het bezwaar is dat het al jaren slecht gaat met de smient in Nederland, terwijl ons land een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor deze bijzonder fraaie eend is. De laatste 10 winters is sprake van een sterke afname tot onder de 200.000 exemplaren. De overheid heeft vastgesteld dat er in Nederland minimaal 258.200 moeten overwinteren voor het behoud van een gezonde populatie. Daar zitten de smienten in Nederland ruim onder en de aantallen gaan elk jaar verder achteruit. De ontheffing van Noord-Holland zou leiden tot afschot van meer dan 10.000 smienten per jaar. Vogelbescherming heeft er vertrouwen in dat de ontheffing om smienten te schieten uiteindelijk geheel van tafel gaat. Volgens de organisatie staat het doden van deze eend in geen verhouding tot de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor overwinterende watervogels.   

Birdlife (Adv)

BirdLife Australia's new wetland bird app! 

This little gem includes drawings and photographs, detailed descriptions, distribution maps, conservation status and calls for the 63 non-passerinespecies you’re likely to encounter at the near-coastal and inland wetlands of south-eastern Australia. Get these birds in your pocket for free by visiting the iTunes store. We hope to make the app available on android later this year too... 

Download from App Store

 

Birdlife Wetland Bird Field Guide

 

Mijn Sierwatervogels

Inloggen gaat eenvoudig met uw Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Veel plezier met Mijn Sierwatervogels.